Over de opvang

In 2019 startte Anna da Silva met het opvangen van verwaarloosde paarden en paarden waar hun eigenaar niet langer voor kan zorgen. De vraag naar een opvang als deze in Noord-Holland bleek groot. Inmiddels staan er bijna 20 paarden en blijven de aanvragen binnen stromen. Enerzijds heel schrijnend, anderzijds mooi dat er op deze manier een plek voor deze paarden is. Samen met een groep van ruim 10 vrijwilligers die allemaal het beste met de paarden voor hebben, genieten de paarden van het gezelschap van elkaar en van de aandacht van de vrijwilligers.

Wij helpen de paarden er weer bovenop en proberen ze te herplaatsen als ze voldoende opgeknapt zijn. Dit herplaatsen doen wij met een adoptiecontract, waar een terugbrengclausule staat opgenomen. Deze clausule houdt in,  dat wanneer de nieuwe eigenaar niet langer de mogelijkheid heeft om voor het paard te zorgen, het paard weer terugkomt in de opvang. Dit om te voorkomen dat het dier in het handelscircuit terechtkomt. Met name voor paarden die bijvoorbeeld een blijvende blessure hebben, is dit zeer belangrijk. Anders is er het risico dat het paard uiteindelijk toch weer bereden gaat worden door een nieuwe eigenaar, met veel dierenleed tot gevolg.

Farza is één van onze mooiste succesverhalen. Zij kwam bij ons in de opvang met ruim 20% ondergewicht. Ook zag je aan haar doffe vacht dat zij duidelijk voedingsstoffen tekort kwam. Met veel aandacht en de juiste voeding is zij er inmiddels weer helemaal bovenop en staat zij in goede gezondheid op de weide. We zijn zelfs weer rustig aan bezig om het rijden met haar op te pakken. Dat is waar we het allemaal voor doen en waar onze tijd en middelen vooral aan worden besteed. 

Helaas is niet elk paard zo’n succesverhaal. Fancy was een paard waar een gezin financieel niet meer voor kon zorgen. Na het paard overgenomen te hebben en te laten checken door zowel dierenarts als hoefsmid, bleek dat hij dusdanige zweren in de hoeven en artrose in de benen had, dat hij niet pijnvrij door het leven kon gaan. Hierop hebben wij hem in laten slapen. Kosten aan dierenarts en hoefsmid: ruim € 1.500,-. Dat zijn kosten die wij zelf dragen.

Aangezien wij alles uit eigen zak betalen, zijn bijdragen in de vorm van financiën of materiële donaties zeer welkom! Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt naar NL77 ABNA 0883583038 T.a.v. A. da Silva Ovv. Paardenopvang de Paardenhoefjes

Voor materiële donaties kunt u mailen naar info.depaardenhoefjes@gmail.com